Feb. 15th, 2017

watchinexile2017: (Default)


С Праздником!

Духом во святилищи представ старец,
на руки восприят закона Владыку, вопия:
ныне соуз мя плотских разреши,
якоже рекл еси, с миром:
видех бо очима откровение языков,
и Израилю спасение.

September 2017

S M T W T F S
     12
3456789
101112 13141516
17181920 212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 12:11 am
Powered by Dreamwidth Studios