Mar. 9th, 2017

watchinexile2017: (Default)


Пророче Божий и Предтече благодати,
главу твою, яко шипок священнейший,
от земли обретше,
исцеления всегда приемлем,
ибо паки, якоже прежде,
в мiре проповедуеши покаяние.
September 2017

S M T W T F S
     12
3456789
101112 13141516
17181920 212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 06:06 pm
Powered by Dreamwidth Studios